ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

Η κατηγορία Β αφορά τα επιβατικά οχήματα 9 θέσεων (συμπεριλαμβάνεται η θέση του οδηγού), και τα φορτηγά έως 3500kg μικτού βάρους με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750kg. Η άδεια έχει ισχύ 15 χρόνια. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
Ο κάθε υποψήφιος οδηγός για να συμμετέχει σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις θα πρέπει να παρακολουθήσει έναν ελάχιστο αριθμό μαθημάτων σε Κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης ή σε Σχολή οδηγών .
Αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει άλλο δίπλωμα οι ελάχιστες ώρες που παρακολουθεί είναι:

 • Θεωρητικά μαθήματα : 21 ώρες K.O.K. (κώδικα οδικής κυκλοφορίας)
 • Πρακτικά μαθήματα : 25 ώρες (Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45΄ λεπτά.)

  Αν ο ενδιαφερόμενος έχει άλλο δίπλωμα οι ελάχιστες ώρες που παρακολουθεί είναι:
 • Θεωρητικά μαθήματα : δεν είναι απαραίτητο
 • Πρακτικά μαθήματα : 18 ώρες (Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45΄ λεπτά.)
 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Βιβλιάριο Υγείας. Σε περίπτωση ανασφάλιστου απαιτούνται εξετάσεις,(Αίματος, ουρίας, ζαχάρου, καρδιογράφημα & ακτ. θώρακος).
 • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών (10 €+10 €).
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση. (επικυρωμένη από το ΚΕΠ).
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. (επικυρωμένη από το ΚΕΠ).
 • Α.Φ.Μ. (μόνο ο αριθμός-εκτός αν είναι καινούριο όπου χρειάζεται και φωτοτυπία βεβαίωσης Α.Φ.Μ).

Παράβολα δημοσίου για έκδοση καρτέλας και εξετάσεων

 • 1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 50€.
 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) αξίας 10€.
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Δοκιμασιών Και Συμπεριφοράς αξίας 10€.
 • 1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 18€
 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία την άδεια οδήγησης
 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
 • 1 Χαρτόσημο Επέκτασης Κατηγορίας αξίας 27,02€
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Δοκιμασιών Και Συμπεριφοράς αξίας 10€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β96

Πρόκειται για κωδικό που ενσωματώνεται στο δίπλωμα για όσους θέλουν να ρυμουλκούν τρέιλερ. Το επιβατικό πρέπει να είναι πάντοτε έως 3500kg και το ρυμουλκούμενο έως 750kg.  Το επιβατικό μαζί με το τρέιλερ δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν στο σύνολο τα 4250kg. Προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει στην κατοχή του το δίπλωμα αυτοκινήτου.
Ο υποψήφιος παρακολουθεί μια ώρα θεωρίας για την ρυμούλκηση και κάνει έξι ώρες πρακτικά χωρίς να δώσει εξετάσεις.

Σημαντικό:
Τα βαγονάκια τρέιλερ θα πρέπει να είναι ταξινομημένα και ασφαλισμένα

 • 1 έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία διπλώματος
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση. (επικυρωμένη από το ΚΕΠ).
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. (επικυρωμένη από το ΚΕΠ)
 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕ

Πρόκειται για κωδικό που ενσωματώνεται στο δίπλωμα για όσους θέλουν να ρυμουλκούν τρέιλερ. Το ρυμουλκούμενο μαζί με το φορτίο (μικτό βάρος) δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 3,5 τόνους.  Το επιβατικό μαζί με το τρέιλερ δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν στο σύνολο τους 7 τόνους. Προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει στην κατοχή του το δίπλωμα αυτοκινήτου. 

Ο υποψήφιος κάνει εφτά ώρες πρακτικής εκπαίδευσης και δίνει εξετάσεις.

Σημαντικό:
Τα βαγονάκια τρέιλερ θα πρέπει να είναι ταξινομημένα και ασφαλισμένα

 • 2  έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία διπλώματος
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση. (επικυρωμένη από το ΚΕΠ).
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. (επικυρωμένη από το ΚΕΠ)
 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Δοκιμασιών Και Συμπεριφοράς αξίας 10€.

Έχετε κάποια ερώτηση;

Είμαστε στη διάθεση σας
να λύσουμε οποιαδήποτε απορία

Scroll to Top