Π.Ε.Ι.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας

Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αφορά την επικαιροποίηση και εμβάθυνση των γνώσεων των Επαγγελματιών Οδηγών πάνω σε σύγχρονα θέματα μεταφορών με στόχο την διασφάλιση της ποιότητας του οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών τόσο κατά την πρόσβαση στο επάγγελμα, όσο και κατά την άσκηση της δραστηριότητας του οδηγού. Μέσω του Π.Ε.Ι. προωθείται η ορθολογική και αμυντική οδήγηση η οποία αναμένεται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη σε επίπεδο εξοικονόμησης καυσίμου και μείωσης των ατυχημάτων. Οι οδηγοί για να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμα θα πρέπει να ενσωματώσουν στο δίπλωμά τους τον κωδικό 95(κωδικό του ΠΕΙ). Αφορά του ς οδηγούς μεταφοράς εμπορευμάτων (Φορτηγό- Κατηγορία C) και τους οδηγούς μεταφοράς επιβατών (Λεωφορείο – Κατηγορία D). Έκδοση και ανανέωση Π.Ε.Ι. Όλοι οι νέοι οδηγοί που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών , ή και τα δύο, δίνουν εξετάσεις Π.Ε.Ι. οπότε και ο κωδικός 95 του Π.Ε.Ι. ενσωματώνεται μαζί με την έκδοση του διπλώματος. Η ισχύς του διαρκεί πέντε χρόνια και μετά θέλει ανανέωση. Η ανανέωση γίνεται με σεμινάρια τα οποία είναι 35 ώρες αν είναι μόνο φορτηγό ή μόνο λεωφορείο και 42 ώρες αν είναι και φορτηγό και λεωφορείο. Τα σεμινάρια γίνονται σε 5 μέρες επί 7 ώρες και 6 μέρες επί 7ώρες αντίστοιχα. Ο ενδιαφερόμενος δεν δίνει εξετάσεις απλά καταθέτει την πιστοποίηση. Το Π.Ε.Ι. μπήκε σε εφαρμογή για τα λεωφορεία 9/9/2008 και για τα φορτηγά 9/9/2009. Όσοι είχαν επαγγελματικό δίπλωμα πριν από αυτές τις ημερομηνίες μπορούν να ενσωματώσουν τον κωδικό του Π.Ε.Ι. στο δίπλωμά τους μόνο με σεμινάρια. Όπως αναφέρεται παραπάνω. Για όσους έχουν επαγγελματικό δίπλωμα μετά από αυτές τις ημερομηνίες και δεν έχουν τον κωδικό 95 θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις θεωρητικές για Π.Ε.Ι. και πρακτική Π.Ε.Ι.. Ο ενδιαφερόμενος βγάζει κανονικά καρτέλα επέκτασης μόνο για Π.Ε.Ι. με τα εξής δικαιολογητικά:
  1. 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητα ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής
  3. Φωτοτυπία ισχύουσας άδειας οδήγησης
  4. Α.Φ.Μ.
  5. Αίτηση επέκτασης κατηγορίας μόνο Π.Ε.Ι.
  6. Αίτηση εκτύπωσης
Τα παράβολα που απαιτούνται είναι:
  1. 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
  2. 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι.) αξίας 20€.
  3. 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Π.Ε.Ι. αξίας 20€.
Οι θεωρητικές εξετάσεις ΠΕΙ (πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας) έχουν ύλη από το βιβλίο «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ/ΦΟΡΤΗΓΟΥ – Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας». Ο ενδιαφερόμενος θαπρέπει να απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον 36 από τις 60 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού λάθους, και σε δύο ερωτήσεις ανάπτυξης από τις περιπτώσεις του βιβλίου.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΤΩΡΑ

Scroll to Top