ΝΤΑΛΙΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CΕ

Σύνολα οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας C και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 750 kg και έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του. Απαραίτητη προϋπόθεση ο ενδιαφερόμενος να έχει στην κατοχή του το δίπλωμα φορτηγού (Κατηγορία C). Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

Ο υποψήφιος κάνει 10 ώρες πρακτικών μαθημάτων.

  • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
  • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
  • Φωτοτυπία Άδειας Οδήγησης .
  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση. 
  • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. 

Παράβολα δημοσίου για έκδοση καρτέλας και εξετάσεων(συμπεριλαμβάνονται οι εξετάσεις του ΠΕΙ)

  • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
  • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Δοκιμασιών Και Συμπεριφοράς αξίας 10€.
  • 1 Χαρτόσημο Επέκτασης αξίας 108,15€.

Έχετε κάποια ερώτηση;

Είμαστε στη διάθεση σας
να λύσουμε οποιαδήποτε απορία

Scroll to Top